ligaz24th lsm168z lsm789z vufa168z

เรื่องย่อ

ก่อนที่จะเป็นศิลปินมังงะ Hiromu Arakawa ใช้เวลาเจ็ดปีในการทํางานเป็นชาวนาในฮอกไกโด เธอคุ้นเคยกับอารมณ์มากมายที่เป็นส่วนหนึ่งของงานเกษตรเธอจับความเป็นจริงที่โหดร้ายของการเลี้ยงโคนมญี่ปุ่นในขณะเดียวกันก็ให้ความกระจ่างเกี่ยวกับวิถีชีวิตที่ยากลําบากและทรงพลังนี้ในซีรีส์ตอนแยก เป็นที่รู้จักจากผลงานมากมายที่เธอเฉลิมฉลองความสุขของชีวิตในการ์ตูนสไตล์เรียงความ Arakawa เปิดเผยรากเหง้าของเธอเองและความจริงที่ไม่ค่อยมีใครรู้เกี่ยวกับชีวิตการทําฟาร์ม

เรียบเรียงข้อมูลโดย: bmc123

ligaz24th lsm168z

vufa168z lsm789z