ligaz24th lsm168z lsm789z vufa168z

เรื่องย่อ

เรื่องย่อ: เมื่อได้กลับมาเจอแลนสล็อตเป็นครั้งแรกหลังเกิดอุบัติเหตุ ทริสตันต้องหาทางเอาชนะด้านมืดในจิตใจเพื่อช่วยชีวิตแม่ของเขา

เรียบเรียงข้อมูลโดย: bmc123

ligaz24th lsm168z

vufa168z lsm789z