ligaz24th lsm168z lsm789z vufa168z

เรื่องย่อ

เนื้อหาภาคเกมกล่าวถึง หลังการหยุดการก่อนการร้ายของ ออสโล่ ได้ ทำให้กลุ่มต่อต้านการก่อการร้ายร่วมระหว่างอเมริกาและญี่ปุ่น CIRS กลายเป็นที่รู้จักต่อสาธารณะชน จึงได้สร้างกลุ่มตัวแทนใหม่ SORD (Social Ops, Research & Development) ขึ้นมา เพื่อฝึกฝนผู้เชี่ยวชาญพิเศษรุ่นใหม่ โดยให้โรงเรียน มิฮามะ กลายเป็นศูนย์กลางการฝึกสอน

เรียบเรียงข้อมูลโดย: bmc123

ligaz24th lsm168z

vufa168z lsm789z